Ahad, Oktober 15

Borang BE 2017?

Anda nak tengok Borang BE 2017? Sebenarnya Borang BE 2017 akan dimuat naik pada 1 Mac 2018. Harap bersabar!

Apa Nombor Cukai Pendapatan Saya?

Nak tahu apa nombor cukai pendapatan anda?
Berikut adalah caranya:
  1. Log masuk https://ez.hasil.gov.my/CI/
  2. Masukkan nombor kad pengenalan dan klik hantar
  3.  Masukkan katalaluan e-filing anda dan klik teruskan
  4. Klik e-lejar (dibahagian tengah)
Nah! Sekarang anda sudah tahu nombor cukai pendapatan anda!

Isnin, Oktober 2

LHDN: Tiada rancangan meminda Akta untuk membenarkan pemfailan pulangan dengan akaun tidak diaudit SSM

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) tidak akan membuat pindaan kepada Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk membolehkan syarikat dikecualikan daripada audit oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk memfailkan penyata menggunakan akaun tidak diaudit.
Akta Syarikat 2016, berkuatkuasa tahun ini, membolehkan syarikat-syarikat yang tidak aktif, syarikat-syarikat pendapatan sifar dan syarikat-syarikat yang memenuhi syarat (yang berpendapatan kurang dari RM100,000 hasil dan memegang paling banyak aset bernilai RM300,000) untuk dikecualikan daripada audit akaun mereka.
“Pada masa sekarang, tiada pindaan akan dibuat (kepada Akta Cukai Pendapatan 1967 – Seksyen 77A) berikutan penguatkuasaan Akta Syarikat 2016,” kata LHDN.
Persekutuan Pengilang Malaysia (FMM) telah meminta LHDN untuk meminda peraturannya selaras dengan pengecualian SSM, membenarkan syarikat yang layak mendapat pengecualian untuk memfailkan pengembalian tanpa mengaudit akaun mereka.
FMM, ketika diminta mengulas mengenai pendirian LHDN, berkata walaupun tidak ada keperluan untuk meminda Seksyen 77A Akta Cukai Pendapatan, ia berpendapat bahawa terdapat keperluan bagi LHDN untuk meminda amalan pentadbirannya bagi membolehkan pemfailan tidak diaudit akaun oleh syarikat yang diberikan pengecualian audit oleh SSM.
Ia berkata walaupun tidak dinyatakan secara khusus dalam Seksyen 77A Akta Cukai Pendapatan 1967, pautan laman web LHDN ke borang pemulangan cukai syarikat (eC 2017) telah membuat nota bahawa berkuat kuasa dari Tahun Taksiran 2014, syarikat dikehendaki memberikan pulangan mereka berdasarkan akaun yang diaudit.
Dalam hal ini, FMM berkata, ternyata keperluan untuk akaun diaudit adalah prosedur pentadbiran yang ditetapkan oleh LHDN.
“Oleh itu, walaupun tidak perlu meminda Seksyen 77A, LHDN harus meminda amalan pentadbirannya selaras dengan kelonggaran SSM baru dan mengemaskini laman webnya dengan sewajarnya. Ini akan menghapuskan ketidakpastian bagi syarikat yang layak mendapat pengecualian audit yang diberikan oleh SSM”.

Ahad, Oktober 1

LHDN: Tiada ketetapan khusus cukai iklan digital

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) hari ini menegaskan tidak mengeluarkan sebarang ketetapan khusus berhubung layanan cukai ke atas pengiklanan digital.
Dalam satu kenyataan, LHDN berkata isu bayaran pengiklanan digital akan ditentukan berdasarkan fakta sesuatu kes dan Akta Cukai Pendapatan 1967.
“Setiap kes berkenaan akan dinilai berdasarkan fakta kes tersendiri dalam menentukan sama ada sesuatu transaksi itu merupakan bayaran royalti atau bayaran perkhidmatan dan sama ada tertakluk kepada cukai pegangan atau lain-lain kategori pendapatan,” katanya.
“Mana-mana pembayar cukai yang mempunyai pertanyaan khusus berhubung isu pengiklanan digital ini dinasihatkan merujuk terus kepada Jabatan Dasar Percukaian, LHDN,” katanya.

Selasa, September 26

Tanggungjawab Dan Tanggungan Pengarah

Beberapa pembaca saya memegang jawatan pengarah dalam syarikat berdasarkan pegangan saham mereka, ada yang duduk di lembaga pengarah untuk mewakili kepentingan majikan mereka sementara yang lain mungkin telah ditawarkan pengarah kerana pengalaman dan pengaruh mereka.

Adalah penting untuk mengetahui tanggungjawab dan liabiliti seseorang di bawah Akta Cukai Pendapatan dan Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah apabila menerima jawatan pengarah. Artikel ini tidak membincangkan implikasi menjadi pengarah dari perspektif Akta Syarikat atau Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan.

Siapa Pengarah?

Bertanggungjawab terhadap semua tindakan mematuhi undang-undang

Seksyen 75 memperuntukkan bahawa:

"Tanggungjawab untuk melakukan semua tindakan dan perkara yang perlu dilakukan oleh atau bagi pihak syarikat ... bagi maksud Akta ini hendaklah terletak secara bersama dan berasingan ... dengan:

pengurus atau pegawai utama lain di Malaysia;
pengarah;
Setiausaha; dan
mana-mana orang (namun gaya) menjalankan fungsi mana-mana orang yang disebutkan di atas."Apakah "perkara dan perbuatan" yang diperlukan pengarah untuk tujuan cukai? Mereka adalah:

Anggarkan anggaran cukai satu bulan menjelang tahun kewangan;
Kesan pemotongan cukai bulanan daripada imbuhan yang dibayar kepada pekerja;
Memberi pulangan cukai;
Memberi maklumat seperti yang dikehendaki oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri;
Memotong cukai dari pembayaran tertentu kepada bukan pemastautin; dan pelbagai pemberitahuan.


Pengarah bebas

Apakah kedudukan para pengarah bebas? Adakah mereka dibebaskan kerana mereka biasanya tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan syarikat?

Perlu diingat bahawa takrif "pengarah" dan peruntukan di tempat lain dalam Akta Cukai Pendapatan tidak mengecualikan pengarah bebas daripada tanggungjawab di atas. Pengarah bebas menyamai sebagai pengarah kerana dia adalah orang yang "menduduki jawatan pengarah (dengan nama apa pun ia dipanggil)".

Nampaknya seorang pengarah bebas hanya terdedah dan bertanggungjawab terhadap "perbuatan dan perkara" yang berkaitan dengan syarikat.Liabiliti untuk membayar cukai

Liabiliti yang lebih berat adalah bahawa pengarah yang mengawal 20% lebih banyak pegangan saham syarikat yang dipegang secara peribadi untuk cukai syarikat dan hutang yang berkaitan dengan cukai. Ini disediakan dalam seksyen 75A Akta Cukai Pendapatan, yang menyatakan bahawa di mana:

apa-apa cukai perlu dibayar dan dibayar oleh syarikat; atau
sebarang hutang perlu dibayar dan dibayar oleh syarikat sebagai majikan; atau
seorang pengarah (yang memegang sekurang-kurangnya 20% daripada pemegangan saham syarikat itu dalam tempoh di mana cukai itu perlu dibayar oleh syarikat itu) secara bersama dan berasingan bertanggungjawab untuk cukai atau hutang itu.
Dalam menentukan sama ada pengarah mengawal sekurang-kurangnya 20% daripada jadual biasa berbayar, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa 20% diadakan sama ada sendiri atau dengan satu atau lebih sekutu secara langsung atau tidak langsung.Contoh

Encik A memegang 5% saham dalam syarikat yang dipegang oleh isterinya (46%) dan pihak ketiga (49%). Encik A dikatakan sebagai pengarah yang boleh dipertanggungjawabkan secara peribadi terhadap hutang cukai syarikat kerana dia memegang dengan syarikat bersekutunya (dalam kes ini, isterinya) lebih daripada 20% modal saham syarikat yang diperlukan.Implikasi

Seksyen 75A nampaknya bertentangan dengan prinsip korporat asas bahawa syarikat itu adalah entiti berasingan daripada para pemegang saham dan dikatakan agak zalim kerana keterukannya. Walau bagaimanapun, ia adalah undang-undang sejak 1 Jan 2006.

Selain daripada liabiliti yang jelas untuk hutang, ia juga bermaksud bahawa seorang pengarah boleh disekat dari meninggalkan Malaysia sekiranya sijil di bawah Seksyen 104 telah dikeluarkan atas namanya dalam kapasitinya sebagai pengarah jika syarikat itu berhutang cukai atau hutang berkaitan cukai.

Bagaimanakah cara ini untuk pengarah bebas? Jika orang itu tidak secara langsung atau tidak langsung memegang sebarang saham atau tidak memegang saham di atas julat 20%, yang biasanya berlaku, maka dia mungkin tidak berisiko berkaitan dengan liabiliti peribadi untuk cukai syarikat dan hutang yang berkaitan dengan cukai. Walau bagaimanapun, pengarah bebas perlu memastikan bahawa syarikat bersekutunya tidak mempunyai 20% atau lebih saham dalam syarikat.Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah

Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah umumnya mencerminkan Akta Cukai Pendapatan berkenaan dengan peruntukan yang mentadbir tanggungjawab dan liabiliti pengarah berhubung dengan keperluan pematuhan. Oleh itu, semua perkara yang disebut di atas di bawah Akta Cukai Pendapatan juga terpakai kepada para pengarah berhubung pelupusan atau pengambilalihan harta tanah di Malaysia atau saham dalam syarikat harta tanah.

Isnin, September 25

Siapa Pengarah?

Siapa pengarah di bawah Akta Cukai Pendapatan? Seorang pengarah termasuk:

mana-mana orang yang menduduki jawatan pengarah (mengikut apa jua namanya dipanggil);
mana-mana orang mengikut arahan atau arahannya yang direkodkan para pengarah; dan
mana-mana orang yang menjadi pengurus atau selainnya terlibat dalam pengurusan perniagaan syarikat, yang dibayar ganti daripada dana perniagaan itu dan memegang - sama ada dengan sendiri atau dengan satu atau lebih rakan sekutu (pasangan, ibu bapa atau remaja, anak atau isu remoter, adik-beradik, rakan kongsi dan sebagainya) secara langsung atau tidak langsung - 20% atau lebih modal saham biasa syarikat.

Definisi di atas ialah:

Jika seseorang telah diberikan tatanama pengarah, dia adalah pengarah bagi maksud cukai pendapatan, tanpa mengira sama ada dia sebenarnya melaksanakan mana-mana fungsi pengarah.
Sekiranya seseorang itu tidak diberi hak pengarah, tetapi mempunyai kuasa pengarah, dia hendaklah dianggap sebagai pengarah bagi maksud cukai pendapatan.

Sekiranya seseorang tidak dipanggil pengarah, tetapi berkenaan dengan pengurusan perniagaan syarikat, dibayar oleh syarikat dan - sama ada sendiri atau dengan sekutu - memegang sekurang-kurangnya 20% daripada modal saham biasa syarikat itu, dia dianggap sebagai pengarah. Dengan kata lain, dia adalah pengarah de facto dan akan dianggap sebagai satu untuk tujuan cukai pendapatan.

Adalah penting untuk menyedari bahawa di bawah kedua-dua Akta Cukai Pendapatan dan Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah, tidak ada perbezaan antara pengarah biasa, pengarah perkhidmatan atau pengarah bebas.


Orang yang boleh dicaj

Walaupun sebuah syarikat adalah entiti undang-undang yang berasingan, yang mampu menuntut atau didakwa, ia masih merupakan orang buatan atau diciptakan tanpa kehadiran fizikal yang nyata, sementara individu adalah orang yang nyata. Jadi, oleh kerana syarikat adalah entiti yang tertakluk kepada cukai, individu nyata adalah bertanggungjawab terhadap keperluan pematuhan yang diperlukan.


Contoh

ABC Sdn Bhd dipegang oleh tiga orang pengarah: Encik A (51%), Encik B (40%) dan Encik C (9%). Syarikat itu gagal memberikan pulangan cukai tahunan untuk tahun taksiran 2016. Dalam melaksanakan tindakan undang-undang terhadap syarikat itu kerana kegagalan untuk menyerahkan pulangan cukai, pihak berkuasa cukai boleh menyebut mana-mana tiga pengarah sebagai defendan bagi pihak syarikat. Ini kerana ketiga-tiganya bertanggungjawab secara bersama dan berasingan. Encik C tidak kurang terdedah walaupun dia hanya memegang jumlah saham yang sedikit..

Ahad, September 24

LHDN: Tunggakan cukai tidak hapus dengan kematian

Rakyat Malaysia perlu membayar semua cukai yang terhutang sebelum kematian untuk mengelakkan keluarga mereka didenda atas jumlah yang belum dibayar, kata Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Ketua Eksekutif LHDN Datuk Sabin Samitah berkata kutipan cukai dikira berdasarkan pendapatan si mati - termasuk hari sebelumnya - sebelum kematiannya.

"Lembaga Hasil Dalam Negeri mengambil langkah-langkah yang keras dan juga menggalakkan pembayar cukai segera menghapuskan semua cukai tertunggak, untuk mengelakkan anak-anak mereka atau pewaris dari masalah selepas kematian mereka," katanya.

Beliau berkata LHDN akan mendapatkan bayaran cukai tertunggak dari harta pusaka, dengan menyatakan bahawa Akta Cukai Pendapatan Seksyen 74 (5) menghendaki pelaksana kehendak untuk terlebih dahulu memastikan tiada cukai tertunggak sebelum mengagihkan aset yang ditinggalkan oleh si mati.

Mengikut undang-undang yang sama Seksyen 106, Sabin juga mengatakan bahawa LHDN boleh menuntut wasiat wasi untuk mengutip cukai yang terhutang, jika yang terakhir gagal untuk menghapuskan cukai tertunggak apabila si mati telah meninggalkan aset.

"Wasi wasi itu juga boleh di bawah Seksyen 104 undang-undang yang sama dihalang daripada meninggalkan negara ini," katanya.

Pelaksana wasiat si mati boleh termasuk pasangan atau anak-anak.

Bagi mereka yang tidak dapat melunaskan cukai tertunggak secara satu bayaran, beliau berkata mereka boleh melawat pejabat LHDN untuk membincangkan rancangan pembayaran.

Beliau menasihatkan anak-anak seorang individu yang sudah meninggal dunia atau wasiat untuk memeriksa dengan LHDN untuk menentukan sama ada terdapat cukai tertunggak atau bayaran balik untuk pembayaran berlebihan

Undang-undang ini juga membenarkan LHDN untuk mendapatkan pembekuan harta benda si mati untuk memastikan ia dapat memperoleh pembayaran cukai tertunggak.

Beliau berkata sejumlah 18,798 orang pada masa mereka meninggal dunia sama sekali gagal membayar cukai sebanyak RM169.5 juta dalam tempoh 2001 hingga 2015, dengan jumlah cukai tertunggak antara RM25 hingga RM2.6 juta.